CONTACT

  Tatsuhiro Okada
  Tsukuba Fuel Cell Laboratory, Inc.
  Shimotakatsu 2-14-3, Tsuchiura, Ibaraki 300-0812, JAPAN

DIRECTOR

  Tatsuhiro Okada, PhD., DSc.

TEL, FAX +81-29-896-6381